فرصت خرید واحدهای تجاری از مجتمع تجاری مسکونی زمان در مرکز لوکس برنوا. سرمایه گذاری عالی با امکان اخذ تابعیت ترکیه. ادارات از 72 متر تا 153 متر و مغازه ها از 50 متر تا 245 متر هستند.

>> برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید <<