• در سه طبقه
  • 5٪ درآمد سالانه اجاره

مساحت396-700 متر2

ویژگی های محل:
  • فاصله تا دریا: 1.9 کیلومتر
  • فاصله تا فرودگاه: 83.0 کیلومتر
  • فاصله تا جاده اصلی: 20.0 متر
منظره:
  • سمت خیابان
  • دیده شهر