• ملک در سه طبقه
 • زیرزمین 40 متر مربع ، طبقه ورودی 280 متر مربع ، طبقه فوقانی 50 متر مربع
 • ضمانت اجاره 5 ساله

مساحت370 متر2

امتیازات:
 • تضمین بهترین قیمت
 • گارانتی درآمد اجاره
 • بهترین سرمایه گذاری
 • دست دوم
 • پارکینگ
ویژگی های محل:
 • فاصله تا مرکز شهر: 4.0 کیلومتر
 • فاصله تا فرودگاه: 13.5 کیلومتر
 • فاصله تا جاده اصلی: 10.0 متر
منظره:
 • سمت خیابان
 • ساختمان همسایه