•  سه طبقه در یک مجتمع مدرن جدید
 • منطقه در حال توسعه
 • سرمایه گذاری سودآور
امتیازات:
 • تضمین بهترین قیمت
 • بهترین سرمایه گذاری
 • از سازنده
 • در دست ساخت
ویژگی های محل:
 • فاصله تا دریا: 5.9 کیلومتر
 • فاصله تا فرودگاه: 10.0 کیلومتر
 • فاصله تا جاده اصلی: 30.0 متر
ویژگی های منطقه:
 • مسیرهای پیاده روی
منظره:
 • سمت خیابان
 • ساختمان همسایه