مجتمع مسکونی 39 واحدی واقع در بهترین نقطه آتاشهیر. فروش واحدهای صفر توسط سازنده به پایان رسیده است.

>> برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید <<