• زیربنا 30000 متر مربع
 • 10000 متر مربع – ساحل
 • ساختمان 5 طبقه با 900 اتاق
 • مدیریت حرفه ای
 • تجزیه و تحلیل مالی و حسابرسی مالیاتی
 • محاسبه سودآوری و درآمد آتی
 • حسابداری بین المللی

مساحت40000 متر2

امتیازات:
 • تضمین بهترین قیمت
 • نزدیک دریا
ویژگی های محل:
 • فاصله تا دریا: 10.0 متر
 • فاصله تا ساحل: 10.0 متر
 • فاصله تا فرودگاه: 70.0 کیلومتر