فرصت ویژه سرمایه گذاری تجاری مغازه های طبقه همکف مجتمع مسکونی 800 واحدی تازه تاسیس در منطقه تجاری و لوکس بورنوا. مساحت ها از 40 متر تا 200 متر می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما تماس بگیرید